Ποδηλατικές διαδρομές

Ποδηλατικές Διαδρομές

ΑΘΗΝΑ
3 Γέφυρες-Γενικό Κρατικό Νίκαιας-3 Γέφυρες

Απόσταση: 20.4

Υψόμετρο: 108