Ποδηλατικές διαδρομές

Ποδηλατικές Διαδρομές

ΑΘΗΝΑ
Κερατσίνι - Μελετάκι - Κερατσίνι

Απόσταση: 74.7

Υψόμετρο: 786