Ποδηλατικές διαδρομές

Ποδηλατικές Διαδρομές

ΑΘΗΝΑ
ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚ.-ΜΑΡΑΘ-ΣΧΙΝΙΑΣ-ΛΟΥΤΣΑ-ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Απόσταση: 119.2

Υψόμετρο: 1438