Ποδηλατικές διαδρομές

Ποδηλατικές Διαδρομές

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ROAD BIKE HOLOMONDAS 12-12-10

Απόσταση: 142.7

Υψόμετρο: 2165