Ποδηλατικές διαδρομές

Ποδηλατικές Διαδρομές

ΠΑΤΡΑ
Πάτρα-Αίγιο

Απόσταση: 36.9

Υψόμετρο: 288