Ποδηλατικές διαδρομές

Ποδηλατικές Διαδρομές

ΠΡΕΒΕΖΑ
Πάλαιρος-Λευκάδα-Πάλαιρος

Απόσταση: 61.3

Υψόμετρο: 942