Ποδηλατικές διαδρομές

Ποδηλατικές Διαδρομές

ΧΑΛΚΙΔΑ
Γέφυρα Αφρατίου - Καμάρι - Γέφυρα Αφρατίου

Απόσταση: 22.7

Υψόμετρο: 590