Ποδηλατικές διαδρομές

Ποδηλατικές Διαδρομές

ΧΑΛΚΙΔΑ
Χαλκίδα - Πολιτικά - Χαλκίδα

Απόσταση: 48.2

Υψόμετρο: 240