Ποδηλατικές διαδρομές

Ποδηλατικές Διαδρομές

ΧΑΛΚΙΔΑ
Χαλκίδα - Ερέτρια - Χαλκίδα

Απόσταση: 48.4

Υψόμετρο: 289