Ποδηλατικές διαδρομές

Ποδηλατικές Διαδρομές

ΧΑΛΚΙΔΑ
Χαλκίδα - Αγ. Ιωάννης Ρώσσος

Απόσταση: 48.5

Υψόμετρο: 980