Ποδηλατικές διαδρομές

Ποδηλατικές Διαδρομές

ΧΑΛΚΙΔΑ
Χαλκίδα - Αμπέλια

Απόσταση: 20.2

Υψόμετρο: 713