Ποδηλατικές διαδρομές

Ποδηλατικές Διαδρομές

ΑΘΗΝΑ
3 Γέφυρες-Αγ.Παρασκευή-Σπάτα-Κορωπί-Βάρη-Βούλα-3 Γέφυρες

Απόσταση: 77.9

Υψόμετρο: 613